Bremenski gradski svirači

Bremenski gradski svirači

Imao čovjek magarca, koji je već mnogo godina strpljivo nosio vreće u mlinicu; ali magarcu snaga jenjavala, te on postajao sve nesposobniji za rad. Njegovu gospodaru pade na um, da ga prestane hraniti, a magarac opazi, da loš vjetar puha, te pobjegne i udari put Bremena; tamo bi, mišljaše, mogao postati gradski svirač.

Kad je neko vrijeme išao, naiđe na lovačkog psa gdje na putu leži i dašće, kao da se umorio od trčanja.

- A što dašćeš tako, čuko? – zapita magarac.

- Ah! – odvrati pas. – Star sam i svakim danom slabiji, ni za lov više nisam, pa me gazda htio ubiti, a ja pobjegao, i sad kako da zaradim svoj krušac?

- Znaš li šta? – mudro će magarac. – Ja idem u Bremen za gradskog svirača; hajde sa mnom, pa budi i ti gradski svirač. Ja sviram u gitaru, a ti ćeš u bubanj.

Pas pristane i pođe.

Idući tako naskoro naiđu na mačka kako sjedi kraj puta nevoljko kao kiseli krastavac.

Bremenski gradski svirači

Foto: screenshot Youtube

- Šta je tebi, staro češljalo? – zapita magarac.

- Pa tko da bude veseo – zlovoljno će mačak – kad se radi o životu; evo sam ostario, zubi mi otupjeli; volio bih sjediti u zapećku i presti nego trčati za miševima, i zato me gazdarica htjede ugušiti; ja sam, doduše, u pravi čas izmakao, ali dobar savjet zlata vrijedi, a dobra je odluka skupa: kamo ću sad?

- Hajde s nama u Bremen; ti se razumiješ u noćnoj glazbi, mogao bi postati gradski svirač.

Mačak pristane i pođe s njima.

Tri bjegunca prolažahu pokraj nekoga dvorišta; na vratima se ispeo pijetao, kukuriječe što ga grlo nosi.

Bremenski gradski svirači

Foto: screenshot Youtube

- Šta se dereš, da čovjeku sve uši para! – poviče magarac. – Šta hoćeš?

- Prorekao sam lijepo vrijeme – odgovori pijetao. – A sutra je dan Bogorodice, kad se djetešcetu košuljice peru, pa ih valja sušiti; no kako dolaze gosti, nema gazdarica smilovala, te je kuharici naložila da sutra mnome zasladi čorbu, i zato će mi se još danas odsjeći glava. Zbog toga, evo, vičem u sav glas, dok još mogu.

- Ah, šta prtljaš, crvenglavče – reći će mu magarac. – Hajde radije s nama, mi ćemo u Bremen; nešto bolje od smrti naći ćeš svuda. U tebe je dobar glas, pa ako zajedno zasviramo, bit će to svirka svoje vrste.

Pijetlu se svidi prijedlog, i njih četvero pođu zajedno.

Za jedan dan nisu mogli stići u Bremen, pa dospjevši uvečer u neku šumu, htjedoše noći-ti. Magarac i pas legnu pod visoko, drvo, mačak se i pijetao popnu među granje; pijetao, dakako, sve navrh stabla, gdje bijaše najsigurniji. Prije nego što je zaspao, ogledao se na sve četiri strane, pa mu se pričini, da u daljini vidi gdje iskrica tinja i dovikne svojim drugovima, da neće biti daleko kuća, jer se nešto svjetluca.

- E, pa hajdemo – javi se magarac – da još za vremena stignemo tamo, jer ovdje je noćište loše.

A i pas mišljaše, da mu nekoliko kostiju s nešto mesa ne bi bilo zgorega.

Pođu prema tome mjestu, gdje se nešto svjetlucalo; vidješe kako svijetlo postaje sve jasni-je i sve veće, dok napokon ne stigoše pred osvijetljenu razbojničku kuću. Magarac se, kao najveći, primakne prozoru i zaviri.

- Šta vidiš, sivko? – zapita pijetao.

- Šta vidim? – reče magarac. – Vidim prostrt sto, a na njemu mnogo jela i pića; naokolo sjede razbojnici i uživaju.

Bremenski gradski svirači

Foto: screenshot Youtube

- To bi bilo nešto za nas – doda pijetao.

- Da, da, oh, da smo mi unutra! – uzdahne magarac.

Nato se životinje stanu dogovarati, kako da razbojnike otjeraju, i konačno nađu sredstvo. Magarac moraše prednje noge metnuti na prozor, pas mu skoči na leđa, mačak se popne na psa i napokon uzleti pijetao te sjedne mačku na glavu. Kad se tako, namjestiše, stanu na dani znak zajedno svirati: magarac revao, pas lajao, mačak mijaukao, pijetao kukuri-jekao; zatim provale kroz prozor u sobu, te se začuje treska i zveka stakla. Razbojnici se od silne graje trgnu pomislivši, da sablast neka dolazi, skoče i od straha pobjegnu u šumu.

Bremenski gradski svirači

Foto: screenshot Youtube

Nato sva četvorica drugara sjednu za sto, zadovoljni s onim, što još bijaše preostalo, pa se navale na jelo, kao da će četiri tjedna gladovati.

Kad se svirači zasitiše, utrnu svjetiljku i potraže ležaj, svaki prema tomu kako mu prista-je i kako mu zgodno. Magarac legne na sijeno, pas za vrata, mačak na ognjište, a pijetao sjedne na krovnu gredu; kako bijahu umorni od duga puta, naskoro zaspaše.

Kad prođe ponoć, a razbojnici izdaleka ugledaju da nema više svijetla u kući i da je opet zavladao mir, reče harambaša:

- Baš nije trebalo da se ovako preplašimo – i pošalje jednog razbojnika da pretraži kuću.

Bremenski gradski svirači

Foto: screenshot Youtube

Razbojnik nađe sve u miru, pođe u kuhinju da zapali svijeću; kako je žarke, vatrene oči mačkine smatrao za žeravice, primakne žigicu, da je zapali. Ali mačak ne znade za šalu, skoči mu u lice te stane prskati i šeprtljati. Razbojnik se strahovito preplaši i htjedne pobjeći na stražnja vrata, no pas, koji je ležao iza njih, skoči i ujede ga za nogu; kada udari preko dvorišta, kraj sijena, magarac ga žestoko odadre stražnjom nogom, a pijetao, što se od te buke probudio i razvedrio, vikne s grede:

- Kukuriku!

Razbojnik nadao u bijeg što su ga noge nosile; stiže svome harambaši te mu javi:

- Uh, u kući je neka strahovita vještica; dahnula u mene i svojim me dugim noktima iz-grebla; pred vratima čovjek; ubô me nožem u nogu; u dvorištu neka crna neman, osinu me kijačom; a na krovu sjedi sudac i viče: »Dovedite mi lupeža!« A ja pobjegao.

Otada se razbojnici više ne usudiše u kuću, a bremenskim se sviračima u njoj tako svidje, te više ne htjedoše iz nje.

Bremenski gradski svirači

Foto: screenshot Youtube

 

Izvor: knjiga

Foto: TV screenshoot

 

Author: Mali Genijalci

Share This Post On