Impressum

                                                                                                               

Glavna urednica :Monika Arsenović

E-mail: monika@1ideja.com

Izrada i održavanja web stranica:

Jedna Ideja j.d.o.o.

Izdavač:

Jedna Ideja j.d.o.o.

Merlinov put 8/1,

HR – 10090 ZAGREB

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb,

IBAN: HR0324840081106955565

Temeljni kapital društva  iznosi 10,00 kn i uplaćen je u cijelosti.

Zaprimljeni materijali ( slike, tekstovi, video i drugi materijali) mogu, ali i ne moraju biti objavljeni na Internetskom portalu maligenijalci.com

Sve osobe koje nam šalju materijale nam moraju jamčiti da na iste polažu autorska prava i da su materijali isključivo u njihovom vlasništvu.

Pošiljatelj nam pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću jamči za poslani materijal da nad istim polaže autorsko pravo.

Pravilnik o uvjetima korištenja portala maligenijalci.com su definirani u Uvjetima korištenja.