Kako da avion od papira duže leti

avion od papiraAerodinamika*

Što zapravo čini da avion od papira leti? Odgovor je jednostavan, zrak – koji je svuda oko nas. Ispružite ruku ispred sebe, tako da je palac okrenut prema gore, a mali prst prema dolje. Pomjerite ruku naprijed – nazad, osjećate li zrak? Sad okrenite dlan tako da je paralelan s tlom i pomjerite ruku ponovo naprijed – nazad kroz zrak. I dalje osjećate zrak, ali vašoj ruci je lakše kretati se kroz njega, nego prilikom postavljanja ruke pod pravim kutom. Kako se lagano vaš avion kreće kroz zrak, odnosno kakva je njegova aerodinamika, je prvi faktor od kojeg ovisi, koliko dugo će Vaš avion od papira letjeti kroz zrak.

Na avion djeluju 4 sile: otpor zraka, gravitacija, uzgon i potisak.

Otpor zraka i gravitacija

Za avione koji guraju puno zraka prilikom letenja (kao što je slučaj s Vašom rukom okrenutom na stranu), kažemo da imaju veći otpor zraka prilikom kretanja kroz zrak. Ako želite da Vaš avion od papira leti što duže, morate napraviti avion s malim otporom zraka. Druga sila o kojoj ovisi dužina letenja aviona je gravitacija. Avion mora biti što lakši kako bi se uspješnije borio protiv gravitacije koja ga vuče prema tlu.

Uzgon i potisak

avion od papira

Uzgon i potisak su druge dvije sile koje pomažu da Vaš avion što duže leti. Potisak je kretanje prema naprijed u ravnini. Početni potisak dolazi iz mišića bacača ( osobe koja baca papirnati avion) prilikom bacanja samog aviona.

Uzgon dolazi kada zrak koji se nalazi ispod krila aviona, gura avion prema gore jače, nego što zrak od gore, gura avion prema dolje. Upravo ta razlika u pritisku zraka omogućava avionu da leti. Pritisak zraka može biti smanjen na površini, tako da se omogući da zrak prolazi preko površine brže. Ako se krila aviona zakrive, stvaraju situaciju u kojoj se zrak na vrhu kreće brže, što rezultira većim uzgonom krila aviona.

Četiri sile u ravnoteži

Dug let našeg aviona od papira, nastaje kad se ove četiri sile nađu u ravnoteži. Kako bi avion što duže letio treba mu što više uzgona i manje potiska. Takvi avioni možda lete sporije, ali lete duže.

*Aerodinamika je znanost koja proučava djelovanje zraka, na tijela koja se kroz njega gibaju, te sile koje pri tome nastaju.

Author: Mali Genijalci

Share This Post On