Kviz: mora i oceani

Rjesite online test o Morima i Oceanima i provjerite svoje poznavanja podmorja. Ukoliko želite, možete ga i isprintati i rješavati na papiru.

Name


Ribe disu uz pomoc cega?





Lignje su?





Koliko hobotnica ima srca?





Neke morske zvijezde na kraju krakova imaju što?





Meduza se sastoji 98% od cega?





Koralji su?



Najveca riba u moru je koja?





Najsporija zivotinja u moru je?





Koliko hobotnica ima mozgova?





Najveci ocean je?




Za rezultate kliknite ispod gumb

If you are human, leave this field blank or you will be considered spam:

Author: Mali Genijalci

Share This Post On