Zec i kornjača

Zec i kornjača

foto : pixabay

   Zec i kornjača

Kornjača je gmizala polagano, ali neprestance i neumorno, a zec je kao mahnit skakao samo da pokaže, kako prezire kornjaču. Napokon je umoran, blizu cilja, legao i zaspao kao zaklan. Najednom počnu gledatelji vikati. Zec se prene, poskoči, ali kornjača je bila već na cilju.

    Opazivši je kako se već natrag vraća, ukloni joj se postiđen zec s puta, i prizna sam da ga je najsporija životinja na svijetu osramotila, jer se previše uzdao u svoju brzinu.

Autor: Ezop

 

Author: Mali Genijalci

Share This Post On