Konj Jack

Konj Jack

Jack je konj i on živi u šumama

Konj Jack

 

Bio je jako strašljiv jer u šumi živio lav koji ga je plašio.

Konj Jack

 

a ponekad bi ga i lovci nastojali uloviti

Konj Jack

 

Jednog dana, Jack je naletio na farmera. Seljak je dovela Jacka u staju, hranio ga i brinio se o njemu. Postali su prijatelji.

Konj Jack

 

Jack se nikad više nije plašio. Jer je imao prijatelja i dom.

Napisala: Cassandra Zhai

Izvor: bedtime.com

Author: Mali Genijalci

Share This Post On