Predškolarci

RADNI LISTOVI ZA DJECU

Pozdrav drage mame, bake, djeco, tete i svi prijatelji naše djece koji su došli na našu stranicu i druže se s nama. Imajući vlastitu djecu znam kako je važno pružiti im priliku da se igraju, da kreiraju nove stvari, istražuju nove tehnike crtanja, oblikovanja i upoznaju svijet oko njega.

Iako su mali, naša djeca su nevjerojatno sposobna bića i ne trebamo ih podcjenjivati, mogu nas itekako iznenaditi svojom sposobnošću, kreativnošću i inteligencijom.

Ako želite, možete besplatno preuzeti radne listove namijenjene predškolskoj djeci i potaknuti djecu na razmišljanje i zabavu. Uživajte!

Radni listovi za DJECU OD 3 DO 7 godina (dodani 07.04.2015.). Namijenjeni su predškolarcima koji još uvijek ne poznaju brojeve i slova, kako bi se zabavili i kroz jednostavne izazove rješili zadatke koji su pred njima.

Ako želite, možete preuzeti PDF dokument u kojem se nalaze svi radni listovi iz grupe ZA DJECU OD 3 DO 7 GODINA. Nalazi se pod sljedećim linkom: 

Pojedinačni zadaci, dostupni su na sljedećim linkovima. 

Radni listovi za VJEŽBU BROJANJA I PREBROJAVANJA (dodani 03.02.2015.). Namijenjeni su predškolarcima, kako bi kroz jednostavne zadatke vježbali brojati, a potom napisali točan broj objekta. Drugi dio se odnosi na zadatke zaokruživanja objekata prema unaprijed zadanom broju.

Ako želite, možete preuzeti PDF dokument u kojem se nalaze svi radni listovi iz grupe VJEŽBE BROJANJA I PREBROJAVANJA. Nalazi se pod sljedećim linkom: 

Pojedinačni zadaci, dostupni su na sljedećim linkovima. 

Radni listovi za VJEŽBE RAZMIŠLJANJA (dodani 19.01.2015.). Namijenjeni su predškolarcima, kako bi kroz niz logičnih zadataka vježbali doći do točnog odgovora. U prvom dijelu su zadaci s tragovima, gdje se kroz eliminaciju dolazi do točnog odgovora. Drugi dio su sadržajni zadaci, čiji odgovor se nazire nakon opisa.

Ako želite, možete preuzeti PDF dokument u kojem se nalaze svi radni listovi iz grupe VJEŽBE RAZMIŠLJANJA. Nalazi se pod sljedećim linkom: 

Pojedinačni zadaci, dostupni su na sljedećim linkovima.

Radni listovi za ZABAVU (dodani 14.12.2014.). Namijenjeni su predškolarcima kako bi kroz odgovarajuće izazove vježbali zapažanje i logiku.

Ako želite, možete preuzeti PDF dokument u kojem se nalaze svi radni listovi iz grupe ZABAVNI RADNI LISTOVI. Nalazi se pod sljedećim linkom:

Pojedinačni zadaci, dostupni su na sljedećim linkovima.

Radni listovi za vježbanje GRAFOMOTORIKE (dodani 13.11.2014.). Namijenjeni su predškolarcima kako bi poboljšali motoričku sposobnost pisanja.

Ako želite, možete preuzeti PDF dokument u kojem se nalaze svi radni listovi iz grupe GRAFOMOTORIKA – IZMEĐU LINIJA. Nalazi se pod sljedećim linkom:

Pojedinačni zadaci, dostupni su na sljedećim linkovima.

Radni listovi za vježbanje GRAFOMOTORIKE uz veselu gusjenicu (dodani 13.11.2014.). Namijenjeni su predškolarcima kako bi poboljšali motoričku sposobnost pisanja.

Ako želite, možete preuzeti PDF dokument u kojem se nalaze svi radni listovi iz grupe GRAFOMOTOTIKA – gusjenica. Nalazi se pod sljedećim linkom:

Pojedinačni zadaci, dostupni su na sljedećim linkovima.

Radni listovi za vježbanje fine motorike uz pomoć škara ( dodani 30.10.2014.). Napravljeni su na način, da djeca kroz rezanje iscrtanih linija, vježbaju motoriku ruku.

Ako želite, možete preuzeti PDF dokument u kojem se nalaze svi radni listovi iz grupe FINA MOTORIKA – REZANJE SA ŠKARAMA. Nalazi se pod sljedećim linkom: 

Pojedinačni zadaci, dostupni su na sljedećim linkovima.

Radni listovi za učenje BOJA  ( dodani 30.10.2014.). Napravljeni su na način, da djeca kroz bojanje dređene boje, uče raspoznavati tu boju.

Ako želite, možete preuzeti PDF dokument u kojem se nalaze svi radni listovi iz grupe UČIM BOJE. Nalazi se pod sljedećim linkom: 

Pojedinačni zadaci, dostupni su na sljedećim linkovima.

Nadopuna kategorije UČIM BOJE, je kategorija sa radnim listovima za ponavljanje naučenih boja (dodani 30.10.2014.)

Ako želite, možete preuzeti PDF dokument u kojem se nalaze svi radni listovi iz grupe ZADACI S BOJAMA. Nalazi se pod sljedećim linkom: 

Pojedinačni zadaci, dostupni su na sljedećim linkovima.

Radni listovi za vježbanje fine motorike (dodani 21.10.2014.). Napravljeni su s ciljem da djeca praćenjem linija vježbaju svoju ruku.

Ako želite, možete preuzeti PDF dokument u kojem se nalaze svi radni listovi iz grupe FINA MOTORIKA. Nalazi se pod sljedećim linkom:

Pojedinačni zadaci, dostupni su na sljedećim linkovima.

 

Prva grupa radnih listova namijenjena je najmanjim našim genijalcima ( dodani 15.07.2014.). Radni listovi se budu dopunjavali kako bismo Vam pružili uvijek novi i zanimljiv sadržaj za Vaše najmlađe. D

Ako želite, možete preuzeti PDF dokument u kojem se nalaze svi radni listovi iz grupe MALI GENIJALCI. Nalazi se pod sljedećim linkom:

Pojedinačni zadaci, dostupni su na sljedećim linkovima.

Drugu grupu čine Veliki genijalci, djeca koja se pripremaju za školu i koja će kroz zabavan sadržaj vježbati i zabavljati se u isto vrijeme ( dodani 15.07.2014.).

radni listovi za djecu

Izvor: OpenClips/pixabay

Pojedinačni zadaci, dostupni su na sljedećim linkovima: