Izbroji, složi i nauči brojeve

naučite brojeve

Foto: maligenijalci.com

Naučite brojeve

Djeca su male spužvice koje vrlo brzo nauče brojati i većina njih uživa u jednostavnim matematičkim izazovima.

Bilo da imate predškolarca ili manje dijete koje voli kroz igru učiti, izradite mu ploču s brojevima i neka pokuša sam izbrojati točan broj kockica koji ide uz odgovarajući broj.

Možda Vam se čini teško za dijete, ali djeca brzo uče. Pokažite im što je svrha igre i svaki uspjeh pohvalite, jer time gradite djetetu samopouzdanje i potičete ga na nove izazove.

naučite brojeve

Foto: maligenijalci.com

Što Vam je potrebno:

  • Veći papir
  • Kockice ( mogu biti drvene, plastične, Lego kockice i sl.)
  • Olovka ( po želji i bojice)
naučite brojeve

Foto: maligenijalci.com

Upute:

  1. Na papiru napišite po redu brojeve, počevši od broja 1.
  2. Brojeve obojite u šarene boje jer vesele boje su privlačne oku i zanimljive maloj djeci ( izazovi trebaju biti privlačni).
  3. Pored papira postavite dovoljan broj kockica i izazov može započeti s rješavanjem.
naučite brojeve

Foto: maligenijalci.com

Roditelji koji djecu uče kroz igru, a ne isključivo kroz vrijeme za učenje, čine da njihovo dijete učenje ne promatra kroz negativni okvir nametnute obveze.

Ohrabrujte djecu da sami zavole učiti nove stvari, jer upravo djetetova znatiželja i brzo učenje su idealna kombinacija za izazove prikladne njihovoj dobi.

 

Author: Mali Genijalci

Share This Post On